menu

Streszczenia/Publikacje

 • Prosimy o nadsyłanie krótkich streszczeń: referatów plenarnych, komunikatów ustnych i plakatów do dnia 28.02.2019 r. 15.03.2019 r. pocztą elektroniczną na adres: bromatologia2019@ump.edu.pl z podkreśleniem nazwiska Autora prezentującego.
 • REFERATY PLENARNE, KOMUNIKATY USTNE I PLAKATY
  Przewidywany czas prezentacji referatu wynosi 20 minut, komunikatu - 10 minut. Plakaty będą przedstawione w formie elektronicznej - 5 min.
 • Wymagania redakcyjne dla streszczeń prac są następujące:
  Edytor tekstu - Microsoft Word, czcionka - Times New Roman, odstępy między wierszami - pojedyncze, imiona i nazwiska Autorów - 12 pkt, tytuł streszczenia - drukowane litery 14 pkt pogrubione, nazwa instytucji, katedry lub zakładu, adres e-mail - 12 pkt, tekst streszczenia (max 300 słów) - 12 pkt, wyrównanie dwustronne, marginesy: lewy - 3,0 cm, prawy, górny i dolny - 2,5 cm.
 • Organizatorzy przewidują wydrukowanie zgłoszonych i zakwalifikowanych prac w kwartalniku Bromatologia i Chemia Toksykologiczna.
  Tekst całej pracy łącznie z tabelami, rycinami i piśmiennictwem nie powinien przekraczać 5 stron.
  Autorów prosimy o nadsyłanie prac pocztą elektroniczną na adres: bromatologia2019@ump.edu.pl w terminie do dnia 01.03.2019 15.03.2019 r. napisanych zgodnie z aktualnymi wymaganiami redakcyjnymi w/w kwartalnika.
  Zrecenzowane prace będą drukowane w formie nadesłanej przez Autorów.
  Opłata za wydruk 1 pracy wynosi 315 zł.
  Opłatę należy dokonać na konto Polskiego Towarzystwa Farmaeceutycznego do dnia 22.04.2019 r. z dopiskiem "bromatologia2019 – wydruk pracy (imię i nazwisko Autora)".
  PEKAO Bank Pekao SA
  58 1240 1138 1111 0000 0209 5949
  Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  ul. Długa 16, 00-238 Warszawa
 • W celu wydruku pracy w czasopiśmie Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, konieczne jest podpisanie Umowy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym.
  2 egzemplarze wypełnionej umowy należy przesłać w formie papierowej z oryginalnymi podpisami Autorów na adres:
  Anna Plata
  Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  ul. Długa 16
  00-238 Warszawa
  (Redakcja nie akceptuje skanów).

  Warunkiem zawarcia Umowy z Redakcją jest akceptacja publikacji do druku przez Recenzentów.
  ikona PDF plik pdf - UMOWA Z AUTOREM do pobrania

  Oświadczenie dla autorów oraz formularz określający udział autorów w publikacji, należy przesłać w formie papierowej z oryginalnymi podpisami autorów na adres:
  Katedra i Zakład Bromatologii
  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Marcelińska 42
  60-354 Poznań

  ikona PDF plik pdf - OŚWIADCZENIE DLA AUTORA do pobrania
  ikona PDF plik pdf - FORMULARZ O UDZIALE AUTORÓW PUBLIKACJI do pobrania
aktualizacja: 2019-06-25