menu

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXVII Sympozjum Bromatologicznym, które odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2019 roku w Poznaniu.

Fascynujący postęp wiedzy z zakresu bromatologii, obejmujący ocenę wartości odżywczej żywności w kontekście roli składników odżywczych w promocji i/lub profilaktyce chorób, u podłoża rozwoju których leży nieodpowiednia jakość zdrowotna żywności oraz niewłaściwy sposób żywienia, skłoniły nas – organizatorów do zaproponowania Państwu, interdyscyplinarnego spotkania naukowego, którego myśl przewodnią wyraża poniższy tytuł:

ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE W PROFILAKTYCE I LECZENIU CHORÓB DIETOZALEŻNYCH

Obrady będą toczyć się w obszarach wiedzy związanej z:

  • żywnością
  • żywieniem
  • dietoterapią

Problematyka z pogranicza ww. obszarów wiedzy zostanie zaprezentowana w sekcji varia.

Liczymy na szeroki udział specjalistów z zakresu bromatologii, żywienia człowieka zdrowego i chorego, lekarzy klinicystów, dietetyków, technologów żywności i żywienia.

Chcielibyśmy, aby spotkanie to stało się miejscem wymiany poglądów oraz rzeczowej – opartej na faktach, dyskusji naukowej. W dobie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz „korporacyjnej” wizji nauki, nieodłącznym elementem sukcesu naukowego staje się konieczność powstania silnych zespołów badawczych, skupiających specjalistów z wielu dziedzin. Mamy nadzieję, że spotkanie to da impuls do wzajemnej integracji ośrodków badawczych zajmujących się badaniem żywności i żywienia oraz szeroko pojętą profilaktyką i edukacją żywieniową.

Jako organizatorzy Sympozjum zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny wykładów plenarnych, doniesień naukowych oraz sesji posterowych, których wymiernym efektem będzie przegląd aktualnych badań z zakresu wartości odżywczej żywności i żywienia człowieka oraz aktualizacja wiedzy – zgodnej z wymogami evidence base bromatology/nutrition/medicin.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Juliusz Przysławski

Patronat Honorowy

logo UMP
JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Patronat Medialny

logo dietetycy.org.pl
logo analityka

Sponsorzy

logo 5 porcji.jpg logo Doppiek logo Flavon logo Foss logo Forum Media logo Fundacja Astra logo Genactiv logo Tanitaa logo MS Spectrum logo Nestle
logo Potęga Tradycji logo Better
logo Raisio logo Super Sól
aktualizacja: 2019-06-25