menu

Kontakt

Kontakt w sprawach merytorycznych:
Katedra i Zakład Bromatologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
tel. 61 854-71-92, 61 854-73-43, 888-417-978
e-mail: bromatologia2019@ump.edu.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Biuro Organizacji Konferencji
Centrum Kongresowo-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a
60-356 Poznań
tel. 61 854-73-84
e-mail: konferencje@ump.edu.pl

aktualizacja: 2019-06-25