menu

Program

27.06.2019 r. (czwartek)

08.00-09.00
Rejestracja uczestników
09.00-09.45
Inauguracja - uroczyste otwarcie Sympozjum (sala A)
prof. dr hab. Regina Skorupska-Olędzka - przewodnicząca Komitetu Naukowego Sympozjum
prof. dr hab. Juliusz Przysławski - przewodniczący Sekcji Bromatologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Wystąpienia zaproszonych Gości
Podziękowania Sponsorom
Część artystyczna - Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - Dyrygent: prof. dr hab. Przemysław Pałka
09.45-10.00
Przerwa kawowa
10.00-11.45
Sesja plenarna - cz. I
Przewodniczą: prof. dr hab. Maria H. Borawska, prof. dr hab. Andrzej Tokarz, prof. dr hab. Piotr Szefer
10.00-10.25
Produkty pszczele i ich oddziaływanie przeciwnowotworowe
prof. dr hab. Maria H. Borawska (Zakład Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)
10.25-10.50
Potencjalne ryzyko interakcji pomiędzy syntetycznymi lekami a suplementami diety stosowanymi w terapii schorzeń ośrodkowego układu nerwowego
prof. dr hab. Halina Grajeta, dr n. farm. Katarzyna Zabłocka-Słowińska, prof. dr hab. Jadwiga Biernat (Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)
10.50-11.15
Składniki żywności w profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2
dr hab. Mirosław Krośniak (Zakład Bromatologii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
11.15-11.30
Wykład sponsorowany 1 - NESTLE
11.30-11.45
Wykład sponsorowany 2 - MS SPEKTRUM
11.45-12.00
Przerwa kawowa
12.00-13.30
Sesja plenarna - cz. II
Przewodniczą: prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger, prof. dr hab. Halina Grajeta, prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
12.00-12.25
Wyzwania współczesnej medycyny - niedożywienie w wieku podeszłym
prof. dr hab. Marian Grzymisławski (Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
12.25-12.50
Czy skrobia oporna może pomóc w terapii cukrzycy typu 1?
prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
12.50-13.15
Zastosowanie diety ketogennej w leczeniu padaczki
prof. dr hab. Barbara Steinborn, dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor (Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
13.15-13.30
Wykład sponsorowany 3 - FOSS
13.30-14.15
Obiad
14.15-15.45
Sesja problemowa 1 - Żywność - sala B
Przewodniczą: prof. dr hab. Hanna Kunachowicz, dr hab. Zbigniew Marzec, prof. dr hab. Hanna Weker
14.15-14.30
Ocena zawartości produktów utleniania cholesterolu w żywności pochodzenia zwierzęcego
Czerwonka M., Białek A., Bobrowska-Korczak B.
14.30-14.45
Różnicowanie pochodzenia herbat czarnych na podstawie zawartości metabolitów wtórnych w połączeniu z analizą chemometryczną
Koch W., Kukuła-Koch W., Komsta Ł., Marzec Z.
14.45-15.00
Żywność dla niemowląt i małych dzieci dostępna na polskim rynku
Weker H., Barańska M., Więch M., Strucińska M., Wilska H., Rowicka G.
15.00-15.10
Zawartość akryloamidu w produktach ziemniaczanych i zbożowych przygotowanych w warunkach domowych
Gielecińska I., Mojska H.
15.10-15.20
Czy polskie miody pszczele indukują hamowanie wzrostu ludzkich komórek raka jelita grubego?
Moskwa J., Naliwajko S.K., Markiewicz-Żukowska R., Gromkowska-Kępka K., Nowakowski P., Borawska M.H.
15.20-15.30
Ocena zawartości kadmu i ołowiu w orzechach
Socha K., Mielcarek K., Markiewicz-Żukowska R., Przebierowska K., Puścion-Jakubik A., Soroczyńska J., Borawska M.H.
15.30-15.45
Dyskusja
15.45-16.15
Przerwa kawowa
14.15-15.35
Sesja szkoleniowa - Dietoterapia - cz. I - sala C
Moderatorzy: dr n. farm. Izabela Bolesławska, dr n. med. Angelika Kargulewicz, dr n. zdr. Krzysztof Durkalec-Michalski
14.15-14.35
Postępowanie dietetyczne w łączonych jednostkach chorobowych (wielochorobowości) - praktyczne opisy przypadków z gabinetu dietetyka
dr n. med. Angelika Kargulewicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Redaktor Food Forum
14.35-14.55
Znaczenie właściwej strategii żywieniowej w profilaktyce i leczeniu kontuzji w sporcie
dr n. zdr. Krzysztof Durkalec-Michalski (Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki UP w Poznaniu, Zakład Żywności i Żywienia AWF Poznań
14.55-15.15
Suplementacja - konieczność czy zbyteczność
dr inż. Witold Kozirok (Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością UM w Gdyni
15.15-15.35
Przeszczepianie mikrobioty jelitowej (FMT) w chorobach przewodu pokarmowego i modyfikacje diety. Przypadek pacjenta z zespołem jelita drażliwego (IBS)
mgr Aleksandra Królczyk, mgr Alina Baturo, dr n. med. Ewelina Swora-Cwynar (Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu)
15.35-16.15
Przerwa kawowa
16.15-17.30
Sesja plakatowa 1 - Żywność - sala B
Przewodniczą: dr hab. Małgorzata Grembecka, dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska, prof. dr hab. Hanna Mojska
16.15-16.20
Orzechy jako źródło magnezu w diecie
Markiewicz-Żukowska R., Nowakowski P., Socha K., Puścion-Jakubik A., Gromkowska-Kępka K.J., Soroczyńska J., Borawska M.H.
16.20-16.25
Ocena zawartości wybranych substancji biologicznie aktywnych w suplementach diety na bazie zielonej kawy
Brzezicha-Cirocka J., Błażejewicz D., Grembecka M.
16.25-16.30
Składniki mineralne w suplementach diety - wartości deklarowane vs oznaczone analitycznie
Kosewski G., Urban K., Przysławski J.
16.30-16.35
Ocena zmian zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w koncentratach spożywczych w latach 2004-2018
Jasińska-Melon E., Mojska H., Świderska K., Gielecińska I., Jarosz M.
16.35-16.40
Polskie miody odmianowe - charakterystyka wybranych parametrów jakościowych
Puścion-Jakubik A., Borawska M.H.
16.40-16.45
Zmiany zawartości glikoalkaloidów w trakcie produkcji frytek otrzymanych z ziemniaków odmian o jasnym i kolorowym miąższu
Tajner-Czopek A., Rytel E., Kita A., Pęksa A., Miedzianka J., Nemś A.
16.45-16.50
Ocena składu mineralnego wybranych produktów spożywczych przeznaczonych dla małych dzieci
Misztal-Szkudlińska M., Chełmieniewicz A., Tkaczyk N., Szefer P., Grembecka M.
16.50-16.55
Badanie wpływu temperatury na stabilność związków biologicznie aktywnych soków z ziemniaków odmian o czerwonym miąższu
Rytel E., Tajner-Czopek A., Kita A., Pęksa A., Nemś A., Miedzianka J.
16.55-17.00
Ocena zawartości cynku w konserwach z ryb słodkowodnych z regionu Warmii i Mazur
Mielcarek K., Nowakowski P., Socha K., Puścion-Jakubik A., Gromkowska-Kępka K.J., Soroczyńska J., Borawska M.H.
17.00-17.05
Ocena zawartości rtęci w grzybach jadalnych pochodzących z terenów województwa podlaskiego
Nowakowski P., Mielcarek K., Gromkowska-Kępka K.J., Markiewicz-Żukowska R., Borawska M.H.
17.05-17.30
Dyskusja
16.15-17.30
Sesja szkoleniowa - Dietoterapia - cz. II - sala C
Moderatorzy: dr med. Miłosława Zowczak-Drabarczyk, dr inż. Witold Kozirok
16.15-16.35
Badania laboratoryjne w pracy dietetyka
dr n. med. Kalina Maćkowiak (Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej UM w Poznaniu)
16.35-16.55
Zasady przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych w dietoterapii
dr n. med. Alicja Brożek (Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej UM w Poznaniu)
16.55-17.15
Interpretacja badań laboratoryjnych w pracy dietetyka
dr n. med. Miłosława Zowczak-Drabarczyk (Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej UM w Poznaniu)
17.15-17.30
Dyskusja
20.00
Spotkanie towarzyskie - Hotel Mercure - Poznań, ul. F. Roosevelta 20

28.06.2019 r. (piątek)

08.00-09.00
Spotkanie Kierowników Katedr i Zakładów Bromatologii - Sala Senacka
09.00-10.35
Sesja problemowa 2 - Żywienie - sala B
Przewodniczą: dr hab. Barbara Frączek, prof. dr hab. Anna Lebiedzińska, prof. dr hab. Paweł Zagrodzki
09.00-09.10
Ocena zawartości witaminy D w dietach sportowców i aktywnych fizycznie studentów
Lebiedzińska A., Bochenek M., Stachowicz M., Brzezicha-Cirocka J., Kosińska B., Czaja J., Karczewski J.K.
09.10-09.20
Porównanie wartości odżywczej dorosłych mieszkańców Norwegii i Polski - wyniki projektów NORKOST 3 i WOBASZ II
Waśkiewicz A., Janowska-Miasik E., Szcześniewska D., Śmigielski W., Kjellevold M., Dahl L., Wik-Markhus M., Drygas W.
09.20-09.30
Nawyki żywieniowe dotyczące spożywania nasion roślin strączkowych - analiza czynników socjodemograficznych
Zabłocka-Słowińska K., Skórska K., Grajeta H.
09.30-09.40
Analiza sposobu odżywiania oraz suplementowania diety u osób uczestniczących w treningach wytrzymałościowych lub siłowych
Bogunia A., Zagrodzki P., Kryczyk-Kozioł J., Krośniak M.
09.40-09.50
Wybrane wskaźniki potencjału antyoksydacyjnego diety sportowców
Frączek B., Gacek M., Morawska M., Pogoń K.
09.50-10.00
Żywność i suplementy diety a nadmierna masa ciała
Marzec Z., Marzec A.
10.00-10.10
Wpływ diety śródziemnomorskiej na redukcję masy ciała w zależności od somatotypu
Godyla M., Midek A., Piotrowska E., Cybulska Z., Bronkowska M.
10.10-10.20
Wykład sponsorowany 4 - Flavon
10.20-10.35
Dyskusja
10.35-11.05
Przerwa kawowa
09.00-10.35
Sesja problemowa 3 - Varia - sala C
Przewodniczą: dr hab. Agnieszka Białek, prof. dr hab. Agnieszka Tajner-Czopek, dr hab. Elżbieta Rytel
09.00-09.15
Zawartość oksysteroli w sercach szczurów w warunkach procesu nowotworowego jako efekt suplementacji diety olejem z nasion granatowca właściwego i wyciągiem z owoców przepękli ogórkowatej
Białek A., Czerwonka M., Lepionka T., Pachnewicz P., Bobrowska-Korczak B.
09.15-09.30
Zawartość kwasów organicznych oraz związków bioaktywnych w wodnych naparach kwiatostanów głogu stosowanych jako składniki suplementów diety
Przybylska A., Bazylak G.
09.30-09.40
Ocena zawartości wybranych substancji bioaktywnych w suplementach i odżywkach dla osób aktywnych fizycznie
Grembecka M., Kupis M., Brzezicha-Cirocka J.
09.40-09.50
Aktywność ekstraktów z pieprznika jadalnego (Cantharellus Cibarius Fr.) na komórki raka jelita grubego (HCT-15)
Naliwajko S.K., Moskwa J., Markiewicz-Żukowska R., Nowakowski P., Gromkowska- Kępka K.J., Borawska M.H.
09.50-10.00
Zagrożenia zdrowotne związane z obecnością zanieczyszczeń procesowych w żywności
Mojska H.
10.00-10.10
Zastosowanie bioautografii TLC jako metody skriningowej w badaniach aktywności farmakologicznej kurkumy (Curcuma Longa L.)
Czernicka L., Grzegorczyk A., Marzec Z., Antosiewicz B., Malm A., Kukuła-Koch W.
10.10-10.20
Ocena wpływu suplementacji kofeiną na specyficzne zdolności wysiłkowe u zawodników judo - badanie pilotażowe
Durkalec-Michalski K., Główka N., Nowaczyk P., Mendowska K., Grygiel A.
10.20-10.30
Wykład sponsorowany 5 - 5 porcji warzyw i owoców...
10.30-10.35
Dyskusja
10.35-11.05
Przerwa kawowa
11.05-12.30
Sesja plakatowa 2 - Żywienie - sala B
Przewodniczą: dr hab. Maria Gacek, dr hab. Mirosław Krośniak, dr hab. Katarzyna Socha
11.05-11.10
Wiedza żywieniowa i jakość diety studentów jako predyktory dietozależnych chorób cywilizacyjnych
Sperkowska B.
11.10-11.15
Polimorfizm genu LCT warunkujący nietolerancję laktozy a sposób żywienia
Kowalówka M., Górna I., Wasielewska A., Przysławski J.
11.15-11.20
Preferencje w zakresie spożycia tłuszczów w grupie pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego
Główka A.K., Karaźniewicz-Łada M., Przysławski J.
11.20-11.25
Wpływ suplementacji olejem z szarłatu na stan odżywienia kobiet z nadmierną masą ciała
Morawska A., Przysławski J.
11.25-11.30
Żywienie kobiet w ciąży w aspekcie zaleceń i rekomendacji żywieniowych
Więch M., Kawiak-Jawor E., Barańska M., Weker H.
11.30-11.35
Częstotliwość oraz wybory dotyczące spożycia płynów w grupie dzieci i młodzieży szkolnej z Niepołomic i Krakowa
Piórecka B., Kozioł-Kozakowska A., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.
11.35-11.40
Sposób żywienia oraz stan odżywienia uczniów gimnazjów w powiecie myślenickim w latach 2016-2017
Żwirska J., Błaszczyk E., Jagielski P., Ostachowska-Gąsior A., Bajer M., Schlegel-Zawadzka M.
11.40-11.45
Zastosowanie suplementu siary bydlęcej na wybrane parametry immunologiczne i gospodarkę żelazem u koszykarek
Skarpańska-Stejnborn A., Bodzicz S., Basta P., Trzeciak J.
11.45-11.50
Świadomość żywieniowa kobiet w zakresie żywności zawierającej fitoestrogeny
Jasińska-Kuligowska I., Kowalewska D., Kuligowski M.
11.50-11.55
Ocena sposobu żywienia pacjentów z padaczką w odniesieniu do potencjału antyoksydacyjnego surowicy krwi
Kulesza K., Cyuńczyk M., Kochanowicz J., Witkowska A.M.
11.55-12.00
Stosowanie suplementów diety a częstotliwość spożycia wybranych grup produktów przez żołnierzy wojsk specjalnych
Lepionka T., Anyżewska A., Łakomy R., Szarska E., Maculewicz E., Tomczak A., Bertrandt J.
12.00-12.05
Ilościowa i jakościowa ocena całodziennych racji pokarmowych w żywieniu funkcjonariuszy straży granicznej w sezonie zimowym
Anyżewska A., Bolczyk I., Łakomy R., Lepionka T., Szarska E., Maculewicz E., Tomczak A., Bertrandt J.
12.05-12.10
Ocena sposobu żywienia i jego rola u osób chorujących na nieswoiste zapalenia jelit
Misiarz M., Szura E., Malczyk A., Zołoteńka-Synowiec M., Kłębek J.
12.10-12.30
Dyskusja
11.05-12.30
Sesja plakatowa 3 - Varia - sala C
Przewodniczą: dr hab. Barbara Bobrowska-Korczak, dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż, dr hab. Wojciech Koch
11.05-11.10
Ocena wpływu wybranych składników mineralnych na zawartość metabolitów kwasów tłuszczowych w surowicy krwi szczurów z wszczepionymi komórkami raka prostaty
Jelińska M., Bobrowska-Korczak B.
11.10-11.15
Google Trends jako narzędzie wykorzystujące big data w naukach żywieniowych
Błaszczyk-Bębenek E., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.
11.15-11.20
Praktyczne wykorzystanie Google Trends w pracy naukowej i zawodowej bromatologów i dietetyków
Jagielski P., Błaszczyk-Bębenek E., Schlegel-Zawadzka M.
11.20-11.25
Optymalizacja wybranych metod służących do oznaczania potencjału antyoksydacyjnego
Bąk P., Radtke K., Szews W., Prokopowicz M., Grembecka M.
11.25-11.30
Wpływ soku z młodych pędów kapusty głowiastej białej (B. Oleracea var. Capitata F. Alba) na żywotność komórek nowotworowych gruczołu piersiowego linii MCF-7
Drozdowska M., Leszczyńska T., Koronowicz A., Piasna-Słupecka E., Domagała D.
11.30-11.35
Wiedza osób po 50. roku życia zamieszkujących województwo opolskie na temat suplementów diety witaminowo-mineralnych
Szura E., Misiarz M., Poniewierka A., Malczyk E., Pulik A., Budźko M.
11.35-11.40
Ocena wpływu wybranych składników mineralnych na ekspresję genów cytokin prozapalnych Il-1, Il-6 oraz TNF-α w śledzionach szczurów z wszczepionymi komórkami raka prostaty
Bobrowska-Korczak B., Domańska K., Wrzosek M., Chylińska A., Jelińska M., Skrajnowska D.
11.40-11.45
Ocena pobrania kofeiny z napojów energetyzujących przez młodzież z powiatu kłodzkiego
Malczyk E., Malczyk A., Misiarz M., Szura E., Chmiel I.
11.45-11.50
Ocena częstości spożycia żywności w grupie studentów medycyny wybranych polskich wyższych uczelni
Bolesławska N., Dadyńska P., Szczecina M., Bartkowiak M., Bolesławska I., Przysławski J.
11.50-12.30
Dyskusja
12.30-13.00
Podsumowanie Sympozjum - sala A
Sprawozdania z sesji doniesień ustnych i plakatowych - referują Przewodniczący sekcji
Wręczenie wyróżnień
Zakończenie Sympozjum
13.00-14.00
Obiad
aktualizacja: 2019-06-25