menu

Formularz rejestracyjny

Po dokonaniu rejestracji na podany adres e-mail przesłane zostanie automatyczne potwierdzenie dokonanej rejestracji.

Dane do faktury należy podać podczas rejestracji.

Po dokonaniu rejestracji bez podania danych do faktury wszystkie zgłoszenia dotyczące faktur przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową na adres konferencje@ump.edu.pl.


* Pola wymagane
Dane uczestnika:
Tytuł naukowy:
Prof. Dr hab. Dr lek. mgr mgr inż. Pan/Pani
Typ uczestnictwa:
Adres do korespondencji:
Prosimy o dokładne sprawdzenie podanego adresu e-mail przed wysłaniem zgłoszenia.
Dane do faktury:
jak powyższe dane uczestnika
Dane do wysłania faktury:
jak powyższe dane uczestnika
jak powyższe dane płatnika
Dokonując rejestracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U nr 133 poz.833 przez Organizatorów Konferencji oraz Biuro Organizacji Konferencji Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

aktualizacja: 2019-01-20