menu

Program ramowy

27.06.2019 r. (czwartek)

08.00-09.00
Rejestracja uczestników
09.00-10.00
Inauguracja – uroczyste otwarcie Sympozjum (sala A)
10.00-10.30
Przerwa kawowa
10.30-13.00
Sesja plenarna
10.30-10.55
Produkty pszczele i ich oddziaływanie przeciwnowotworowe
Prof. dr hab. Maria H. Borawska (Zakład Bromatologii UM Białystok)
10.55-11.20
Farmakoterapia wybranych chorób ośrodkowego układu nerwowego a interakcje pomiędzy lekami syntetycznymi, roślinnymi i suplementami diety
Prof. dr hab. Halina Grajeta, dr n. farm. Katarzyna Zabłocka (Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki UM Wrocław)
11.20-11.45
Składniki żywności w profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2
Dr hab. Mirosław Krośniak (Zakład Bromatologii UJ Kraków)
11.45-12.10
Wyzwania współczesnej medycyny - niedożywienie w wieku podeszłym
Prof. dr hab. Marian Grzymisławski (Pracownia Dietetyki Klinicznej UMP)
12.10-12.35
Czy skrobia oporna może pomóc w terapii cukrzycy typu 1
Prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UMP)
12.35-13.00
Wykład sponsorowany 1
Wykład sponsorowany 2
13.00-14.00
Obiad
14.00-15.30
Sesja problemowa 1 - Żywność
Sesja szkoleniowa 1 - Dietoterapia
14.00-14.20
Tematy wystąpień zostaną podane wkrótce
Postępowanie żywieniowe w wielochorobowości - praktyczne opisy przypadków z gabinetu dietetyka
Dr n. med Angelika Kargulewicz (Szkoła Zawodowa w Koninie, Redaktor Food Forum)
14.20-14.40

Znaczenie właściwej strategii żywieniowej w profilaktyce i leczeniu kontuzji w sporcie
dr n. zdr. Krzysztof Durkalec-Michalski (Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki UP Poznań, Zakład Żywności i Żywienia AWF Poznań)
14.40-15.00

Suplementacja w sporcie
dr inż. Witold Kozirok (Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UM w Gdyni)
15.00-15.20

FMT i modyfikacje diety – przypadek pacjenta z IBS
dr n. med. Ewelina Swora-Cwynar, mgr Alina Baturo, mgr Ewelina Królczyk (Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych UMP)
15.30-16.00
Przerwa kawowa
16.00-17.00
Sesja plakatowa 1 - Żywność
Sesja szkoleniowa 2 - Dietoterapia
16.00-16.20
Tematy wystąpień zostaną podane wkrótce
Do czego potrzebne dietetykowi badania laboratoryjne i jakie
dr n. med. Kalina Maćkowiak, dietetyk (Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej UM w Poznaniu)
16.20-16.40

Jak przygotować pacjenta do badań laboratoryjnych
dr n. med. Alicja Brożek, diagnosta laboratoryjny (Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej UM w Poznaniu)
16.40-17.00

Interpretacja badań laboratoryjnych w pracy dietetyka
dr n. med. Miłosława Zowczak-Drabarczyk, internista, diagnosta laboratoryjny (Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej UM w Poznaniu)
17.00-17.30
Podsumowanie sesji, dyskusja
20.00
Uroczysta kolacja i bankiet
Hotel Mercure Poznań

28.06.2019 r. (piątek)

08.00-09.00
Spotkanie Kierowników Katedr i Zakładów Bromatologii (Sala Senacka)
09.00-11.00
Sesja plenarna 2 - Żywienie
Sesja plenarna 3 - Varia
Tematy wystąpień zostaną podane wkrótce
Tematy wystąpień zostaną podane wkrótce
11.00-11.30
Przerwa kawowa
11.30-13.00
Sesja plakatowa 2 - Zywienie
Sesja plakatowa 3 - Varia
Tematy wystąpień zostaną podane wkrótce
Tematy wystąpień zostaną podane wkrótce
13.00-14.00
Obiad
14.00-15.00
Zamknięcie konferencji

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość korekt w programie

aktualizacja: 2019-04-23