menu

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXVII Sympozjum Bromatologicznym, które odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2019 roku w Poznaniu.

Fascynujący postęp wiedzy z zakresu bromatologii, obejmujący ocenę wartości odżywczej żywności w kontekście roli składników odżywczych w promocji i/lub profilaktyce chorób, u podłoża rozwoju których leży nieodpowiednia jakość zdrowotna żywności oraz niewłaściwy sposób żywienia, skłoniły nas – organizatorów do zaproponowania Państwu, interdyscyplinarnego spotkania naukowego, którego myśl przewodnią wyraża poniższy tytuł:

ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE W PROFILAKTYCE I LECZENIU CHORÓB DIETOZALEŻNYCH

Obrady będą toczyć się w obszarach wiedzy związanej z:

  • żywnością
  • żywieniem
  • dietoterapią

Problematyka z pogranicza ww. obszarów wiedzy zostanie zaprezentowana w sekcji varia.

Liczymy na szeroki udział specjalistów z zakresu bromatologii, żywienia człowieka zdrowego i chorego, lekarzy klinicystów, dietetyków, technologów żywności i żywienia.

Chcielibyśmy, aby spotkanie to stało się miejscem wymiany poglądów oraz rzeczowej – opartej na faktach, dyskusji naukowej. W dobie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz „korporacyjnej” wizji nauki, nieodłącznym elementem sukcesu naukowego staje się konieczność powstania silnych zespołów badawczych, skupiających specjalistów z wielu dziedzin. Mamy nadzieję, że spotkanie to da impuls do wzajemnej integracji ośrodków badawczych zajmujących się badaniem żywności i żywienia oraz szeroko pojętą profilaktyką i edukacją żywieniową.

Jako organizatorzy Sympozjum zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny wykładów plenarnych, doniesień naukowych oraz sesji posterowych, których wymiernym efektem będzie przegląd aktualnych badań z zakresu wartości odżywczej żywności i żywienia człowieka oraz aktualizacja wiedzy – zgodnej z wymogami evidence base bromatology/nutrition/medicin.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Juliusz Przysławski

Patronat Honorowy

logo UMP
JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Patronat Medialny

logo dietetycy.org.pl
logo analityka

Sponsorzy

logo 5 porcji.jpg logo MS Spectrum logo Nestle
logo Potęga Tradycji logo Better
aktualizacja: 2019-05-24